Krátké info a novinky z klubového zasedání

28.12.2014 21:56

Jako každý rok, tak i letos se sešli členové a vedení DIETOS na řádném klubovém zasedání, které se konalo 23.12.2014 v zasedací místnosti v hale na Tyršově stadionu.

Příchozí byli seznámeni se zhodnocením uplynulého roku a s plány do roku budoucího. Ke slovu se postupně dostali všichni klubový činitelé a stejně tak dostali prostor k diskuzi členové klubu.

Jan Kolařík jakožto předseda klubu a hlavní trenér zároveň zhodnotil uplynulý rok v několika bodech:

 • plně se podařilo tzv. zabydlet v areálu na Tyršově stadionu – využití všech dostupných sportovišť a společné klubovny.
 • nedošlo k masivnímu odlivu hráčů jako v minulých sezónách, ale stále ještě není produkce (počet) nových tváří z proběhnuvších náborů uspokojivá.
 • společné akce v průběhu off-season se nesetkaly s takovou odezvou, jak by se čekalo a bylo požadované.

Pokladník David Mangl seznámil přítomné s finanční situací klubu a velice potěšitelným zjištěním je fakt, že v letošním roce stejně jako v těch předešlých se klubu podařilo skončit v plusových číslech, což je pro bezproblémový chod klubu naprosto nezbytné.

Milan Kolařík, který má v klubu na starost styk s médii a propagaci klubu poté sdělil par základních faktů týkajících se právě této oblasti:

 • získání nového mediálního partnera AKCE Šumperk.
 • aktualizace webových stránek a facebooku probíhala v průběhu sezóny v co nejkratší možné době po odehrání utkání a klub se snažil svým příznivcům přinášet co nejobsáhlejší reportáže, rozhovory…atd.
 • povedlo se ještě více do dění na stadionu vtáhnout diváky utkání, když pro ně byla uspořádána přestávková tombola, která by se neobešla bez podpory města Šumperka a dalších firem či institucí, které podpořili naši snahu.
 • v závěru tohoto roku dále klub oslovil některé společnosti o podporu v rámci sponzoringu, přičemž probíhají další jednání.
 • povedla se akce na podporu opuštěných psů Šumperský Hafan 2014, když hráči mezi sebou spontánně vybrali částku 2255,- CZK, která byla věnována na nákup pamlsků pro psy.

Jan Kolařík s Davidem Manglem zhodnotili sezónu 2014 z hlediska dosaženého umístění, předvedené hry, přístupu hráčů…atd. a plynule poté navázali na plánované novinky a akce chystající se pro rok 2015:

 • výrazná je změna herní verze, kdy v příští sezóně již nebude existovat sedmičková liga, ale liga osmičkového fotbalu (tj. 8-8).
 • klub by rád uspořádal společné předsezónní týmové soustředění.
 • v plánu je odehrání dvou přípravných zápasů (popř. scrimmage) – pokaždé nejlépe s rozdílnými soupeři.

Palčivým problémem klubu je neexistující juniorský program, přičemž absence právě tohoto aspektu přináší klubu nemalé problémy v podobě finančního postihu ze strany České asociace amerického fotbalu. V loňském roce se jednalo o částku 10 000,- CZK a v příštím již 20 000,- CZK. Nejen z tohoto důvodu, ale hlavně proto, že mládež je budoucností našeho mužstva se bude klub snažit vytvořit flag dětí (6-15 let).

Autor: mik